Optymalizacja działań – poczta hybrydowa AVISTRANS
Data: 22-12-2009 o godz. 13:15:14
Temat: usługi


Oprócz świadczenia usług pocztowych AVISTRANS jest także wyspecjalizowaną firmą świadczącą kompleksową usługę opracowania, przetwarzania i doręczania korespondencji, w tym m. in. masowej korespondencji transakcyjnej (faktury, bilingi, polecenia zapłaty, wyciągi itp.).

W ramach zlecenia, AVISTRANS przejmuje wykonanie wszelkich czynności składających się na realizację i obsługę przesyłek – przygotowuje bazy danych i układ dokumentu, produkuje korespondencję oraz jej kopie, świadczy usługi dodatkowe takie jak pakowanie, archiwizowanie, a także wprowadza przesyłki do obrotu pocztowego. Połączenie dwóch rodzajów usług, świadczonych przez AVISTRANS, określa się mianem poczty hybrydowej (H-MAIL).
Zadaniem poczty hybrydowej jest przyjęcie korespondencji w formie elektronicznej, przetwarzanie jej na format korespondencji papierowej oraz doręczenie adresatom. Konsekwencją zastosowania poczty hybrydowej AVISTRANS są:
  1. zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i poufności danych,
  2. redukcja kosztów poprzez m. in. zastosowanie Bezkopertowego Systemu Wytwarzania Korespondencji AVISTRANS,
  3. efektywna polityka gospodarowania środkami trwałymi i zakupu materiałów (liczba podejmowanych przez AVISTRANS zleceń gwarantuje zakup materiałów eksploatacyjnych po optymalnych cenach),
  4. szybsze doręczanie przesyłek listowych,
  5. zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów operacji pocztowych,
  6. przejęcie przez oddziały AVISTRANS operacji wytwarzania i pakowania dużych ilości dokumentów, wykonywanych do tej pory przez Klientów,
  7. dostęp do kilku własnych ośrodków wydruków masowych, zlokalizowanych w oddziałach AVISTRANS (możliwość wykorzystania ośrodka zapasowego w razie awarii lub potrzeby realizacji dodatkowych zleceń przy zachowaniu spójności procedur i standardów pomiędzy ośrodkami).
Równie istotną korzyścią wynikającą z outsourcingu w zakresie produkcji masowej korespondencji transakcyjnej jest oddelegowanie do AVISTRANS odpowiedzialności za bezpieczeństwo i ochronę informacji oraz danych osobowych. Przedsiębiorstwo, dzięki wdrożeniu procedur oraz norm zgodnych z obowiązującym stanem prawnym, gwarantuje bezpieczeństwo przekazanych przez Klienta danych.
Przesyłki rejestrowane, ekspediowane przez AVISTRANS, sygnowane są elektronicznym znaczkiem (E-STAMP). Elektroniczny znaczek jest sposobem znakowania przesyłki unikalnym kodem podczas procesu rejestracji. Ewidencjonowanie tych kodów w systemie AVISTRANS umożliwia, śledzenie miejsca przebywania przesyłki i jej statusu (doręczona, awizowana lub zwrócona nadawcy) oraz bieżącą informację dla nadawców za pomocą telefonu lub sieci Internet.
Stworzenie analogicznego środowiska, w ośrodku masowej produkcji korespondencji Klienta, jest nie tylko nieopłacalne, ale i bardzo trudne. Przede wszystkim jednak, korzystając ze specjalistycznej wiedzy i profesjonalnej infrastruktury AVISTRANS, zleceniodawcy efektywnie kształtują relacje z otoczeniem oraz kreują wysokiej jakości komunikację ze swoimi klientami, wzmacniając tym samym własną konkurencyjność.
Współpraca z AVISTRANS stwarza zleceniodawcom możliwość uporania się z zadaniami, które w ramach ich działalności gospodarczej są trudne do wykonania lub trudne do kontrolowania.

Artykuł jest z Avistrans
http://www.avistrans.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.avistrans.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=4