Usługi poczty hybrydowej
Data: 04-11-2010 o godz. 14:12:37
Temat: usługi


Nie wychodząc z biura, za pomocą stacjonarnego lub przenośnego komputera możesz wysłać przesyłkę za zwrotnym poświadczeniem odbioru, do swojego klienta, kontrahenta. Wykorzystując usługi poczty hybrydowej AVISTRANS przesyłka nadana elektronicznie, zostanie wytworzona w formie papierowej przez operatora i natychmiast doręczona adresatowi. Poświadczenie odbioru przesyłki w klasycznej (papierowej) lub elektronicznej (EPO) formie otrzymasz wkrótce lub natychmiast po zrealizowanym doręczeniu.

Usługa ta w sposób zasadniczy przewartościowuje dotychczasowe podejście do zagadnień wytwarzania korespondencji służbowej, ekspedycji poczty, czasu doręczeń oraz kosztów ponoszonych na obsługę poczty. Kontakt większości podmiotów administracji rządowej, samorządowej, instytucji i przedsiębiorstw z grupami ich klientów z reguły ogranicza się do korespondencji pocztowej. Taki sposób komunikacji, poza informowaniem adresatów o stanie załatwianej sprawy, należnościach itp., tworzy również dodatkowe korzyści, może dodatkowo przekazywać treści informacyjne lub realizować cele marketingowe firm.
Terminowa i efektywna korespondencja z klientami nabiera kluczowego znaczenia szczególnie w przypadku przesyłek zawierających takie treści jak: wymiary świadczeń publiczno-prawnych, zawiadomień, dokumentów rozliczeniowych, upomnień itp..
Konieczność cyklicznej komunikacji z dużą ilością klientów wymusza na organizacjach wdrożenie systemów automatyzujących przygotowywanie i wysyłkę korespondencji. W wielu przypadkach wprowadzenie takich procesów jest jednym z priorytetów warunkujących ich efektywne funkcjonowanie, a podstawową kwestią, która pozostaje wciąż otwarta jest odpowiedź na pytanie – w jaki sposób osiągnąć zamierzone cele?
W tym kontekście usługi poczty hybrydowej AVISTRANS wydają się być trafnym rozwiązaniem dla większości instytucji i przedsiębiorstw poszukujących właściwych rozwiązań dla celów organizacji i optymalizacji kosztów wysyłanej korespondencji.
Ekspedycja korespondencji za zwrotnym poświadczeniem odbioru, bezpośrednio z komputera nadawcy, z możliwością sygnowania podpisem cyfrowym, bez potrzeby odrywania się od zajęć w celu: wydrukowania dokumentu, jego konfekcjonowania, wypełnienia druku zwrotnego poświadczenia odbioru oraz ostatecznego dostarczenia do miejsca zbiórki korespondencji przed jej wysyłką, w zasadzie nie posiada alternatywy.
Wytwarzanie ekspediowanej elektronicznie korespondencji m. in. za pośrednictwem Bezkopertowego System Wytwarzania Korespondencji AVISTRANS, w sposób zapewniający jej poufność, na wstępnie personalizowanym papierze dedykowanym nadawcy, w miejscu najbliższym doręczenia przesyłki wraz z rejestracją przesyłki w Systemie Elektronicznym Poczty Kurierskiej AVISTRANS i odesłaniem do nadawcy zwrotnej informacji o fakcie przyjęcia przesyłki do obrotu pocztowego jest logicznym dopełnieniem usługi hybrydowej AVISTRANS. Po dokonaniu doręczenia, zwrotne poświadczenie odbioru przesyłki powraca do nadawcy, analogicznie jak w klasycznej usłudze pocztowej lub w sposób elektroniczny.
Przesyłki hybrydowe AVISTRANS, wytwarzane w systemie BSWK, przybierać mogą zarówno postać korespondencji jednostronicowej jak wielostronicowej do pojemności 7 stron formatu A4 lub zawierać do trzech oddzielnych załączników. Przesyłki wytwarzane na zwykłym papierze, pakowane do standardowych kopert nie posiadają żadnych ograniczeń.
Znacząca, mniejsza cena jednostkowa przesyłki hybrydowej, bez uwzględnienia faktycznie ponoszonych przez nadawcę kosztów m. in.: pracy osób zajmujących się ekspedycją poczty, energii, eksploatacji urządzeń drukujących itp. oznacza kilkunastoprocentową redukcję kosztów, a niekwestionowaną wartością dodaną jest schludny, nowoczesny wygląd i sposób zabezpieczenia (zamknięcia) przesyłek hybrydowych AVISTRANS.
Więcej szczegółów nt. świadczonych przez AVISTRANS usługach poczty hybrydowej, uzyskacie Państwo w odpowiedzi na zapytanie przesłane na adres poczty elektronicznej: zarzad@avinet.pl.

Artykuł jest z Avistrans
http://www.avistrans.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.avistrans.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=6